Pentru a naviga pe un cuvânt apăsaţi dublu click pe el. Schimbă navigarea la un click.
NEL MEZZO DEL CAMMIN DI NOSTRA VITA (lat.) la mijlocul drumului vieții noastre – Dante, „Infernul”, I, 1. În simbolistica dantescă, vârsta de 35 de ani, punctul cel mai înalt al arcului vieții.
Sursa: Dicționar enciclopedic | Permalink
RIO BRAVO DEL NORTE v. Rio Grande.
Sursa: Dicționar enciclopedic | Permalink
RIO GRANDE (în spaniolă: RÍO BRAVO DEL NORTE), fluviu în America de Nord, în SV S.U.A. și NE Mexicului; 3.034 km, unul dintre cele mai lungi din America de Nord; supr. bazinului hidrografic: 440,3 mii km2. Izv. din masivul San Juan (M-ții Stâncoși), din SV statului Colorado, de la 3.700 m alt., curge pe direcție N-S până în amonte de localit. Las Cruces, traversând zona montană din statul New Mexico, unde a sculptat mai multe canioane și chei, apoi își schimbă direcția de curgere spre SE, vărsându-se în G. Mexic. În perioada colonială spaniolă cursul mijlociu și superior al fl. se numea Rio del Norte, iar cursul inferior, Rio Brave. Pe c. 2.100 km, între NV de orașul El Paso și gura de vărsare, formează granița între S.U.A. și Mexic. În cursul superior și mijlociu au fost construite mai multe lacuri de acumulare (Elephant Butte Reservoir, Caballo Reservoir, Amistad Reservoir, Falcon Reservoir) și hidrocentrale, iar pe cursul mijlociu, în V statului Texas, la granița cu Mexic, a fost creat (1935) Parcul Național Big Bend (3.072 km2). Trece prin orașele Ciudad Juaréz (Mexic) și El Paso (S.U.A.). Irigații în cursul inferior. Afl. pr.: Chama, Puerco, Conchos, Rio Salado, Pecos, Devils. Navigabil pentru vase mici în aval de Presido.
Sursa: Dicționar enciclopedic | Permalink
SAN FRANCISCO DEL QUITO v. Quito.
Sursa: Dicționar enciclopedic | Permalink
SANTIAGO DEL ESTERO 1. Oraș în N Argentinei, centrul ad-tiv al provinciei omonime, situat pe Rio Dulce, la 925 km NV de Buenos Aires și la 142 km SE de San Miguel de Tucumán; 230,4 mii loc. (2001). Nod feroviar. Centru comercial și piață agricolă pentru porumb, bumbac, zahăr, tutun, animale, lemn. Ind. de prelucr. a lemnului (mobilă), textilă și alim. Centru turistic. Muzeul „Wagner”. Biserica San Francisco Solano (1570-1590), în stil gotic. Fundat în 1553 de coloniștii spanioli în frunte cu conchistadorul Francisco de Aguirre (cea mai veche așezare din Argentina). 2. Prov. în N Argentinei, situată în zona de contact a C. Gran Chico cu prelungirile C*********i Andine și ale Sierras de Cordoba, pe Rio Dulce; 136,3 mii km2; 804,4 mii loc. (2001). Centrul ad-tiv: Santiago del Estero. Numeroase mlaștini și lacuri sărate. Culturi irigate de bumbac, alfalfa, pepeni, viță de vie, cartofi dulci ș.a. Creșterea bovinelor, catârilor și caprinelor.
Sursa: Dicționar enciclopedic | Permalink


Copyright (C) 2004-2019 DEX online (http://dexonline.ro)