Rezultate din textul definițiilor
MONARHÍE, monarhii, s. f. 1. Formă de guvernământ în care puterea supremă aparține unei singure persoane (rege, împărat, țar, șah etc.) și se transmite de obicei ereditar. ◊ monarhie absolută = formă de conducere a statului bazată pe puterea nelimitată a monarhului. monarhie constituțională = formă de conducere a statului monarhic în care prerogativele monarhului sunt limitate prin constituție. 2. Stat care are ca formă de guvernământ monarhia. (1) – Din ngr. monarhía, lat. monarchia, germ. Monarchie, fr. monarchie.

CONSTITUȚIONÁL, -Ă, constituționali, -e, adj. În conformitate cu constituția (2) unui stat, prevăzut în constituție, bazat pe constituție. ◊ Comisie constituțională = comisie însărcinată cu elaborarea textului unei constituții și cu exercitarea controlului legilor ce se elaborează. Drept constituțional = a) totalitatea normelor fundamentale care reglementează relațiile privitoare la orânduirea social-economică și de stat; b) ramură a dreptului care studiază drepturile și datoriile cetățenilor decurgând din constituție (2). monarhie constituțională = monarhie ale cărei prerogative sunt limitate prin constituție. [Pr.: -ti-o-] – Din fr. constitutionnel.

KANG, Yuwei (1858-1927), filozof și om politic chinez. Influențat de cultura și civilizația occidentală, a propus un program de reforme radicale pentru îmbunătățirea situației economice și sociale ale Chinei („Cartea marii înțelegeri”). Adept al monarhiei constituționale. Studii asupra filozofilor clasici („Confucius, reformatorul”).

CORFU (KÉRKYRA) 1. Ins. grecească în M. Ionică; 593 km2; c. 100 mii loc. (1981). Oraș pr.: Corfu. Relief muntos (906 m). Climat mediteranean cu vegetație de maquis. Măslini, migdale, grîu, citrice. Viticultură. Creșterea animalelor. Pescuit. Turism. – Declarația de la ~, acord semnat la 20 iul. 1917 între Comitetul iugoslav, reprezentat de A. Trumbić, și guvernul sîrb din exil, reprezentat de N. Pašić, privind constituirea unui stat iugoslav (viitorul „Regat al Sîrbilor, Croaților și Slovenilor”), avînd ca formă de guvernămînt monarhia constituțională, în fruntea cu dinastia Karagheorghević. 2. Str. care separă ins. cu același nume de coasta greco-albaneză. Lungime: 48 km. Lățime: 10 km.

CONSTITUȚIONÁL ~ă (~i, ~e) 1) Care este în conformitate cu constituția; bazat pe constituție. Lege ~ă. 2) Care ține de constituție; referitor la constituție. Drept ~. Consiliu ~. 3) Care este supus unei constituții; limitat de constituție. monarhie ~ă. [Sil. -ți-o-] /<fr. constitutionnel

CONSTITUȚIONÁL, -Ă adj. 1. referitor la constituție (I). 2. conform cu constituția (II), bazat pe existența acesteia. ♦ comisie ~ă = comisie însărcinată cu elaborarea unei constituții (II); drept ~ = a) totalitatea drepturilor fundamentale care reglementează relațiile privitoare la orânduirea social-economică și de stat; b) ramură a dreptului care studiază drepturile și îndatoririle cetățenilor prevăzute în constituție (II); monarhie ~ă = sistem politic în care puterea monarhului este limitată de constituție. (< fr. constitutionnel)Copyright (C) 2004-2020 DEX online (http://dexonline.ro)