Rezultate din textul definițiilor
RĂZBOAIELE RELIGIOASE DIN FRANȚA (1562-1598), nume dat războaielor dintre catolici și protestanții calvini (numiți în Franța hughenoți). Edictul de toleranță din 17 ian. 1562 acorda protestanților libertatea cultului religios, ceea ce a provocat reacția partidei catolice. Uciderea protestanților calvini de la Wassy (1 mart. 1568) a declanșat seria celor opt războaie, întrerupte de scurte armistiții. Un moment dramatic al acestor confruntări l-a constituit masacrarea hughenoților din Paria în Noaptea Sf. Bartolomeu (23/24 aug. 1572). În timpul luptelor au murit atât ducele de Guise (1550-1588), conducătorul catolicilor cât și al Ligii Sfinte (dec. 1588), precum și regele Henric al III-lea asasinat la 1 aug. 1589. Henric III de Navarra, conducătorul hughenoților și urmașul legitim (din 1572) al lui Henric III al Franței, îi succede la tron la 2 aug. 1589, ca Henric IV (încoronat la 27 febr. 1594), întemeind dinastia regală a Bourbonilor. El îmbrățișează confesiunea catolică (iul. 1593), aducând pacea în Regatul Franței. La 13 apr. 1598 Edictul din Nantes acorda libertatea cultului protestant și garantarea drepturilor civile, juridice, politice și militare pentru hughenoți, în regat.

ANJOU [ãjú], familie nobiliară franceză, originară din comitatul cu același nume. A format dinastii regale în Anglia (sub numele de Plantagenet, 1154-1399), în S Italiei (1268-1442), în Sicilia (1268-1282, în mod nominal între 1266 și 1302). În Ungaria (1308-1387), precum și în Polonia (1370-1382 și 1384-1385).

BRUCE [brus], dinastie regală scoțiană (1306-1371), de origine normandă. Întemeiată de Robert B., rege al Scoției (1306-1329); privat de dreptul său de succesiune la tron, de către cuceritorul Scoției, Eduard I. Prizonier, a evadat și s-a proclamat rege. A luptat cu Eduard II, învingîndu-l la Bannockburn (21 iun. 1314).

OLDENBURG [óldənburk] 1. Oraș în NV Germaniei (Saxonia inferioară), situat în zona de confl. a râului Hunte cu Küstenkanal, la 129 km V de Bremen; 191,5 mii loc. (2002), Port fluvial. Nod feroviar și rutier. Constr. navale și de mașini. Ind. chimică, electrotehnică, de prelucr. a lemnului, a sticlei, textilă și alim. Universitate (1974). Teatru; muzeu de artă. Grădină botanică, Catedrala gotică Sankt Lamberti, construită în anii 1790-1797 pe locul unei biserici din 1270; Palatul ducal (1605-1615). Mausoleu (1786). Menționat documentar în 1108, a devenit oraș în 1345. Reșed. a conților (din sec. 12) și apoi a ducilor (1677-1871) de O. 2. dinastie regală în Danemarca (1448-1863) și în Norvegia (1450-1814).

SAXA-COBURG-GOTHA, casă regală britanică (1901-1917) care a succedat dinastia de Hanovra, la moartea ultimei sare reprezentante, regina Victoria (22 ian. 1901). Numele dinastiei de Saxa-Coburg-Gotha vine de la soțul reginei Victoria (din 1840), născut german, principele Albert (Franz Albrecht August Karl Emmanuel) de Saxa-Coburg-Gotha (1819-1861), ca principe consort al reginei Victoria. Într-o vie atmosferă antigermană din timpul Primului Război Mondial, regele George V (1910-1936) a proclamat, la 17 iul. 1917, că descendenții masculini ai reginei Victoria au adoptat numele de familie Windsor (așa se numește un castel, situat în orașul New Windsor, comitatul Berkshire, din S Angliei, la 32 km S de Londra, principala reședință a regilor englezi începând cu sec. 11, din timpul lui William Cuceritorul).

LADISLAU KÁN, voievod al Transilvaniei (1296-1315). S-a considerat independent de autoritatea regală ungară, a intervenit în luptele pentru succesiunea la tronul Ungariei după stingerea dinastiei arpadiene (1301) și s-a aflat în conflict cu regele Carol I Robert de Anjou.

LANCASTER [lænkəstə], familie regală engleză. Ramură a familiei Plantagenet. Întemeiată de Ioan de Gaunt, fiul regelui Eduard III, duce de Lnacaster (din 1362). Din dinastia L. au făcut parte Henric IV (1399-1413), Henric V (1413-1422) și Henric VI (1422-1461, 1470-1471). Conflictul casei de L. cu casa de York (din 1399) a dus la Războiul celor Două Roze (1455-1485), încheiat cu victoria casei de York. Blazonul familiei L. a fost un trandafir roșu.Copyright (C) 2004-2020 DEX online (http://dexonline.ro)